به ما ایمیل بفرستید

تماس با صنایع لاستیک سازی بیتا

آدرس : اصفهان خیابان امام خمینی روبروی اداره برق

تلفن دفتر مرکزی : ۰۳۱۳۳۲۰۸۴۳۰  الی ۳۲

تلفن کارخانه : ۰۳۱۳۳۲۴۸۵۰۵

واحد فروش : ۰۹۱۳۹۱۵۴۶۲۶

واحد حسابداری : ۰۹۲۱۲۳۴۰۶۴۰

تلفن مدیریت : ۰۹۱۳۱۰۹۰۶۴۰

کد پستی : ۸۱۸۷۱۴۷۹۹۱

ادرس ایمیل : bitarubber@yahoo.com