به ما ایمیل بفرستید

تماس با صنایع لاستیک سازی بیتا

آدرس : اصفهان خیابان امام خمینی روبروی اداره برق

تلفن دفتر مرکزی : ۳۲-  ۸۴۳۰ ۳۳۲۰ ۰۳۱

تلفن کارخانه : ۳۳۲۰۸۵۰۵-۰۳۱

واحد فروش : ۰۹۱۳۹۱۵۲۴۲۶

واحد حسابداری : ۰۹۲۱۲۳۴۰۶۴۰

تلفن مدیریت : ۰۹۱۳۱۰۹۰۶۴۰