D2240 روش آموزش استاندارد برای خاصیت لاستیک – سنجش سختی

این استاندارد تحت نام ثابت D  2240 تدوین شده است ؛عددی که بلافاصله پس از این نام می آید،نشاندهنده سال  تصویب اولیه سال آخرین اعمال تجدید نظرمی باشد،عدد داخل پرانتز نشانگر سال تصویب نهایی می باشد. ودر صورت تجدید نظر، علامت بالا  نویس اپسیلون حا کی ازاعمال آخرین ویرایش اززمان تجدید نظر یا تصویب می باشد. استاندارد فوق برای کاربرد توسط آژانسهای وزارت دفاع تصویب شده است

روشهاي عمومي آزمون
?ويسكومتر موني
?آزمون رهاي از تنش موني
?اندازه گيري ويژگيهاي پخت زودرس
?پخت سنجODR
?پخت سمج بدون روتور
?رئومتر برشي بدون روتور
?گشتاور الاستيك
?گشتاور ويسكوز
?اندازه گيري ويژگيهاي كششي
?اندازه گيري ويژگيهاي ديناميكي
?آزمون مقاومت در برابر پارگي
?آزمون فرسودگي در اون
?آزمون مقاومت خمشي
?آزمون ماناي فشار
?آزمون سختي سنجي
?آزمون مقاومت سايشي
?آزمون مقاومت در برابر ازون

 

1-1-این روشهای آزمون هشت نوع وسیله اندازه گیری سختی لاستیک که سختی سنج نامیده می شود را توصیف می کند.
  که عبارتنداز انواع A ،B ،C ،D ،DO ،O ،OO وM . روش لازم جهت مشخص کردن  سختی فرورفتگی مواد  نیز  توضیح داده  شده است.این مواد به صورت الاستومرها ی ترموپلاستیک، لاستیک ولکا نیزه شده( ترموست)، موادالاستومر،مواد متخلخل و برخی از پلاستیکها طبقه بندی شده اند.
1-2-این روش آزمون مشابه سایر روشهای آزمون سختی فرورفتگی ونیز انواع د ستگاهها و ابزار به کاررفته به ویژه آنچه که در روش آزمون D  1415  شرح داده شده است ، می با شد.
1-3-این روش آزمون در باره منسوج های پوشش داده شده کار برد ندارد.
1-4-مقادیری که به واحدهای  SI بیان شده است به عنوان استاندارد تلقی می گردد. مقادیری که داخل پرانتز می باشد فقط جهتآگاهی می باشد. بسیاری از ابعادی که به واحد SI آورده شده است به صورت مستقیم از سیستم معمول در ایالات متحده تبدیل شده است تا برای وسایل،ابزار،دستورالعمل وشیوه هایی که قبل از قانون تبدیل متریک سال1975 رایج بوده مناسب وقابل استفاده باشد.
1-5-کلیه مواد،ابزار و وسایل یا تجهیزاتی که برای تعیین جرم،نیرو یا ابعاد استفاده شده است می باید در هماهنگی و ارتباطبا NIST (موسسه ملی استاندارد ها وفناوری )یا سایر سازمانهای شناخته شده بین المللی که وظایف مشابهی دارند با شد.
1-6-این استاندارد به هیچ وجه سعی ندارد تا کلیه مشکلات ایمنی مربوط به استفاده از آن را بیان نماید. رعایت موارد ایمنی سلامتی مناسب وتعیین محدودیهای قانونی به عهده استفاده کننده از این استاندارد می باشد.
1-حقوق قانونی این روشهای تست متعلق به ASTM  کمیته D  11  در زمینه لاستیک و تحت مسئولیت  مستقیم کمیته فرعی D-11.10 در زمینه تست  فیزیکی ست. ویرایش جدید در ژانویه 2002 مورد تصویب قرار گرفت و در مارس 2002 منتشر شد. نسخه اولیه تحت عنوان D  2240-64T  و نسخه ماقبل آخر تحت عنوان D2240-00 منتشر شد.

خلاصه روش آزمون
 3-1- این روش آزمون اجازه می دهد تا اندازه گیری سختی بر اساس فرورفتگی اولیه یا فرورفتگی پس از گذشت زمان مشخص یا هر
دو آنها انجام شود. در صورتی که سختی سنج هایی با نمایشگرهای نشان دهنده ماکزیمم  سختی برای نشان دادن حداکثر میزان سختی مواد استفاده  شوند،این احتمال وجود دارد که این سختی سنج ها مقدار سختی را از مقدار واقعی کمتر نشان دهند.
 3-2- روش مورد استفاده برای  نوع M یا میکرو سختی سنج ها که برای نمونه هایی با ابعاد یا شکل خاص مناسب هستند که میزان سختی آنها را به طور معمول نمی توان با استفاده از سایر سختی سنج ها که قبلاً توضیح داده شده معین کرد.سختی سنج های نوع M  برای آزما یش نمونه های آزما یشی که ضخامت یا قطر برش عرضی آنها 25/ 1 میلی متر (50/0 اینچ)یا بیشتر باشد در نظر گرفته شده است. اگر چه آزمایش نمونه های آزمایشی با ابعاد کوچکتر تحت شرایط مشخص شده در بخش 6 و با داشتن یک سختی سنج نوع M با دامنه سختی ما بین  20 و  90 ممکن است موفقیت آمیزباشد.  میزان سختی نمونه های آزمایشی که محدوده سختی آنها غیر از این مقدار باشد باید به وسیله روش های مناسب دیگری اندازه گیری شود.
4-اهمیت و استفاده
4-1- این روش آزمون بر پایه فرو رفتن یک نوع بخصوصی از فرورونده (indentor  ) که تحت شرایط خاصی به داخل ماده تحت آزمایش فرو می رود، بنا شده است. میزان سختی فرو رفتگی به نسبت عکس میزان فرو رفتن است و در ضمن بستگی به مدولهای الاستیک و رفتار ویسکوالاستیک مواد خواهد داشت . شکل هندسی فرو رونده ونیروی اعمال شده بر اندازه گیری تأثیر می گذارد، به طوری که هیچ رابطه ساده ای بین اندازه های به دست آمده که با یک نوع اندازه گیری سختی وجود ندارد. این روش آزمون در حقیقت یک آزمون تجربی می باشد  که در ابتدا برای اهداف کنترلی به کار می رود .             

لاستیک سازی در اصفهان لاستیک سازی اصفهان لاستیک سازی بیتا اورینگ سازی ارینگ ورق لاستیکی منجیددار ورق منجیت ورقهای استیلی با پوشش لاستیک کاربرد اورینگ در سوایل کاسه نمد کنترل کيفيت قطعات لاستيکي کنترل کیفیت لاستیک تولید کننده قطعات سیلیکونی فروش قطعات لاستیکی  خودرو تولید کننده قطعات لاستیکی خودرو قطعات لاستیکی در اصفهان صنایع لاستیکی تولید قطعات لاستیکی  لاستیک سازی در اصفهان صنعت تولید قطعات سیلیکونی تولید کننده قطعات پلاستیکی خودرو انواع واشر دیافراگم اورینگ انژکتورکاربردان epdm اورینگ در دندانپزشکی چیست لاستیک اورینگ وایتون اورینگها

عبارات کلیدی2

اورینگی تولید اورینگ متری اکسترودی تولید قطعات سیلیکونی شیراز دستگاه اورینگ سازی راهنمای انتخاب اورینگ روکش سیلیکونی غلتک روکش غلتک صنایع لاستیک بیتا اصفهان صنایع لاستیک سازی غلطک اورینگ فروش انواع اورینگ فروش اورینگ در تبریز فروش اورینگ قیمت فروش لرزگیر لاستیکی در اصفهان فروش وایتون سختی 90 فروش ورق لاستیک قطعات لاستیک قیمت اورینگ ها لاستيك سازي بيتا لاستیک ۵ میل لاستیک بیتا لاستیک ریزی غلطک پلی یورتان لاستیک سازی مشهد لاستیک ضد روغن لاستیک ولکانیزه چیست لاستیک کوپلینگ پولی اورتان لاستیکهایی سیلیکیون مخفف لاستیک سازیts اورینگ چیست مشاكل أصفهان منجیت فروشی اصفهان واشر ابندى واشر لاستیکی شفاف شیراز واشرتخت وایتون چیست دیوار ورق لاستیک