کوپلینگ پلی یورتان

در سایزها و اشکال هندسی مختلف توسط صنایع لاستیک سازی بیتا تولید میشود و ارائه می گردد.